Người bán hoa này đặt hàng trăm bó hoa trên ô tô của người chăm sóc trong bãi đậu xe của bệnh viện sau khi bị buộc phải vứt bỏ những bông hoa không bán được

Các nhân viên của bệnh viện Perpignan đã được đối xử với một sự ngạc nhiên thú vị — mỗi chiếc xe trong bãi đậu xe của bệnh viện đều có một bó hoa được đặt trên đó.