Nếu bạn nghĩ chữ viết tay của mình khó đọc, thì các ví dụ về viết bằng chữ thảo của Nga từ chủ đề này sẽ chứng minh bạn sai

Chữ thảo của Nga trông giống như sự pha trộn giữa chữ viết tay của bác sĩ và bản thảo Voynich — về cơ bản cả hai đều không thể đọc được và tự hào về nó.